main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

16/07/2019, Συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 16 / 07 / 2019

Α.Π.: 33651

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 που προβλέπεται πίστωση 2.000,00€ στον Κ.Α. 10-6264.004 για «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτ. Κτιρίων» και πίστωση 2.000,00€ στον Κ.Α. 30-6264.003 για «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων»

  3. Τα υπ’ αριθμό 30027/28-06-2019 και 30044/28-06-2019 Πρωτογεννή Αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  4. Το υπ’ αριθμό 30096/28-06-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  6. Τις υπ’ αριθμό 33567/16-07-2019 (Α-1058) και 33585/16-07-2019 (Α-1059) Αποφάσεις που εγκρίνουν τις δαπάνες, δεσμεύουν και διαθέτουν πίστωση ποσό 1.200,00€ στον Κ.Α. 10-6264.004 και 1.200,00€ στον Κ.Α. 30-6264.003 για την κάλυψη τους

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για τη συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στη συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων και δύο (2) αναβατορίων Α.με Α. του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα των ανελκυστήρων που βρίσκονται: α) στο Δημαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας αριθμός 29 στα Χανιά (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), γ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), δ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου στο Βαμβακόπουλο (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), ε) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου στο Πιθάρι (υδραυλικός τριών (3) στάσεων) και στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πλατεία Κατεχάκη στα Χανιά (ηλεκτροκίνητοι (2) MRL τριών (3) στάσεων) και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό μίας (1) στάσης) και β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό μίας (1) στάσης). Αναλυτικά και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

 

 

Η συντήρηση κάθε:

Α) ανελκυστήρα θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με αριθμό Φ9.2/Οικ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009) και

Β) αναβατορίου Α.μεΑ. θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Β.1.) λίπανση κινητών μερών

Β.2.) έλεγχος βαλβίδων

Β.3.) έλεγχος υδραυλικού εμβόλου

Β.4.) έλεγχος στάθμης λαδιών

Β.5) έλεγχος φρένων

Β.6) έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος

Β.7) έλεγχος τερματικών διακοπτών ασφαλείας

Β.8.) έλεγχος προστατευτικών μπαρών

Β.9.) έλεγχος πλατφόρμας μεταφοράς

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του.

 

Tο κόστος συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι: α) στο Δημαρχείο Χανίων, β) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου και γ) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού θα καλυφτεί από τον Κ.Α. 10-6264.004 «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτ. Κτιρίων», ενώ το κόστος συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι: α) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου και β) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας, καθώς και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: α) στο γήπεδο Περιβολίων και β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, θα καλυφτεί από τον Κ.Α. 30-6264.003 «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

Για Γραφείο Προμηθειών

Προσφορά για “Συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις