main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/04/2019, Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 15 / 04 / 2019

Α.Π.: 17595

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 20-6662.026 του οποίου προβλέπεται πίστωση 15.000,00€ για «Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις δημ.κοιν.χώρων»

  • Το υπ’ αριθμό 15116/01-04-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Το υπ’ αριθμό 12093/01-04-2019 (Ορθή Επανάληψη) Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Την υπ’ αριθμό 16399/09-04-2019 (Α-763) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 9.162,54€ στον Κ.Α. 20-6662.026 για την κάλυψη της

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για «Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Χώρων», προϋπολογισμού 9.162,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στις απολυμάνσεις, μυοκτονίες και απεντομώσεις διαφόρων Δημοτικών Χώρων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει μαζί με τον ΦΠΑ, τον παραπάνω προϋπολογισμό.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

 

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά σας, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι μπορεί να αναλάβει την παραπάνω εργασία, ότι διαθέτει όλα τα μέσα που απαιτούνται για αυτήν και ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τα όσα ορίζει η σχετική Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

2. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Άδεια Απεντομώσεων – Μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

6. Ότι άλλο απαιτείται/αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις