main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

24/12/2013, Προμήθεια εργαλείων κήπου για τη λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 4.226,39 € στον Κ.Α. 15-6699.011 για προμήθεια εργαλείων κήπου κοινωνικής δομής Δημοτικού Λαχανόκηπου.

  6. Την υπ'' αρ. 914/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

  7. Την υπ'' αρ. 1166/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης.

  8. Την υπ’ αρ. 109834/20-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

  9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας κηπευτικών εργαλείων για την ενίσχυση της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Με τα συγκεκριμένα εργαλεία θα μπορέσουν οι δικαιούχοι της κοινωνικής δομής να λάβουν τα πρώτιστα εφόδια για να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των κηπαρίων. Εκτός από την εδαφική διαμόρφωση, την ομαλοποίηση των κηπαρίων, θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, σε διαδικασίες φύτευσης των λαχανοκομικών και τη συντήρηση αυτών. Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 4 καλλιεργητικές περιόδους (ανά 6μηνο) και ζητείται να καλυφθεί έκταση περίπου 5 στρεμμάτων με κηπάρια των 40 τ.μ. Υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των κηπαρίων (100 αγροτεμάχια) να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα στη διανομή των εργαλείων τουλάχιστον 70 δικαιούχοι.

Τα εργαλεία και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των αγροτεμαχίων εξειδικεύονται στις εξής ομάδες:

1. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3. ΥΛΙΚΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

4. ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της προμήθεας ανέρχεται στα 4.226,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος και ομάδα ειδών αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί κατά τα νόμιμα από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και η οποία συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια εργαλείων κήπου για την λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση».

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά

logo imageσυμβαίνει

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 10/12/2019
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
"Πνεύμονες και Περιβάλλον": Ομιλία στο ενοριακό κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στις 11/12/2019
Παρουσιάζεται ο νέος τόμος “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019”: Στις 11/12/2019 στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
“Συζητώντας για την πρόληψη των εξαρτήσεων: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου”: Στις 11/12/2019 στο Πολύκεντρο Σούδας
ΔΕΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»