main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/08/2014, Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 07 / 08 / 2014
Αρ. πρωτ.: 62748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.002 για “Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1276/2014 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑ:ΩΖΩΣΩΗ5-ΔΜΚ)

  5. Την υπ΄ αριθμ. 853/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 5.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑ:ΩΠΑΟΩΗ5-ΕΓ1)

  6. Την υπ’ αριθμ. 61222/01-08-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  7. Την υπ’ αριθμ. 50/10-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση παροχής εφαρμογής λογισμικού προστασίας από ιούς των Η/Υ του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες και χρησιμοποιούν ειδικά δικτυακά και διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα για την καθημερινή λειτουργία τους. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω συστήματα είναι οι ιοί (virus) Η/Υ, δηλαδή κακόβουλες εφαρμογές οι οποίες προξενούν ζημιά στον υπολογιστή όπως καταστροφή εφαρμογών, διαγραφή αρχείων κ.α.. Κατά συνέπεια η χρήση ειδικής εφαρμογής προστασίας από τους ιούς Η/Υ (antivirus) είναι απαραίτητη και αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν οι εφαρμογές και τα αρχεία που διαχειρίζονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες και προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει η εν λόγω εφαρμογή περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

α/α

 

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021