main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/02/2014, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΗ5-ΨΡ4

Τετάρτη 12-2-2014

Αρ. Πρωτ. : 11412

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εργασία:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για την εργασία του καθαρισμού κοιτών ρεμάτων και ποταμών Δήμου Χανίων, στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου, Σούδας και Κεραμειών. Οι καθαρισμοί θα είναι από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με εργάτες ή/και με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. Στόχος είναι η διατήρηση των ρεμάτων και ποταμών των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων, προς αποφυγή πλημμυρών αλλά και επέκτασης πυρκαγιών. Εκτός από τις πιο πάνω συγκεκριμένες θέσεων εργασίες, από την παρούσα σύμβαση θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσα Υπηρεσίας.

Η συνολική προϋπολογισμένη αξία είναι 73.699,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 29 Χανιά στις 26 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ έως 10:30 (ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών)

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας με ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (1.472,00 €).

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων Διεύθυνση Κυδωνίας 29 Χανιά Τηλέφωνο 2821341760 καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

 

 

#Πολιτική Προστασία,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Ακροάσεις νέων μουσικών για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης: Στις 20/10, στο Κ.Α.Μ. - Σε πολύ καλό κλίμα η συνεργασία Δήμου Χανίων - Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στον πολιτισμό του Ιράν: Από τον Δήμο Χανίων & το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Αθήνα
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»