main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

20/6/07, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Κτιρίων για τη στέγαση ΚΔΑΠ των Χανίων»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Κτιρίων για τη στέγαση ΚΔΑΠ των Χανίων», με προϋπολογισμό 379.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 235.552,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 80.063,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κυδωνίας 29 Χανιά, μέχρι τις 05-07-07. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000, FAX επικοινωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θεανώ Κοκκαλάκη. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-07-07 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.3120,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 κατά 80% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕΠ Κρήτης 002/3 κωδικός 2007ΕΠ00230002) 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα