main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

16/10/07, Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Τάλω»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Τάλω», με προϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 498.903,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 156.178,78 €. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων Κόρακα 2 Χανιά, μέχρι τις 1-11-2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλ. 2821090518, FAX επικοινωνίας 2821073847, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο Μιχ. Νταουντάκης, Αγρον. & Τοπογράφος Μηχ/κός. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-11-2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.1418/84 και το άρθρο 7 του π.δ 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας και Α2 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.105 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής- Τομέας Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006, χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ/ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006/ ΣΑΕΠ 002/3 Περιφέρειας Κρήτης/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 8. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 ΕΥΡΩ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά