main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

1/6/07, Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Μερικής Απασχόλησης Δήμου Χανίων

Με την υπ.΄ αριθμ. 3/2007-25.4.2007 Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 124/Α΄) εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης του Δήμου Χανίων. Από τον συνολικό αριθμό θέσεων, που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η Επιτροπή ενέκρινε την επιδότηση 69 θέσεων μερικώς απασχολουμένου προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της χορηγούμενης έγκρισης είναι η 1η/6/2007. Οι σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν από 1/6/07 έως 30/11/2007, δηλαδή σε διάστημα έξι (6) μηνών. Η ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης με μερικώς απασχολούμενο εργαζόμενο, στο πλαίσιο της έγκρισης, πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 17ης/10/07. Το ποσό της σχετικής επιδότησης για καθεμία από τις επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8.000 € ετησίως. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υποψήφιοι, που θα καταθέσουν αιτήσεις για τις επιδοτούμενες 69 θέσεις μερικής απασχόλησης, θα επιλεγούν από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες με τα αναφερόμενα ποσοστά κατά ομάδα. Α) Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό. Β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό. Γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό. Δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό. Ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό. ΣΤ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό. Τα άτομα, που θα καλύψουν τις εγκεκριμένες επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης, θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες. Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο επιτρέπεται να καταρτιστεί με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προηγούμενης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3250/2004. Στο σύνολο των ατόμων, που θα προσληφθούν, συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό 10%, που τυχόν προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες, που δεν έχουν αμιγή κοινωνικό χαρακτήρα (Ν. 3250/2004 άρθρο 3 παρ.2).

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Προσλήψεις

logo imageσυμβαίνει

Παράταση της Έκθεσης Αρχειακού Υλικού, «εύμορφος πόλις ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»: Έως 05/12/2021
«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων