main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

3/1/07,Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.. 3463/2006 << Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 103. 2. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζονται στο Δήμο Χανίων ( 5) πέντε Αντιδήμαρχοι από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. 4. Τη δομή και οργάνωση των Δημοτικών υπηρεσιών και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε Αντιδημάρχους για το έτος 2007 τους Δημοτικούς Συμβούλους α)Αριστείδη Παπαδογιάννη, β)Παναγιώτη Ταβουλάρη γ)Εμμανουήλ Αγγελάκη δ) Μιχαήλ Ντάλλα και ε)Ευάγγελο Σαματά , στους οποίους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Α: Στον Αριστείδη Παπαδογιάννη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. • Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. • Το Τμήμα Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών. • Το Τμήμα προγραμματισμού και εσωτερικού ελέγχου. • Τα Γραφεία πυροσβεστικού σταθμού και Δημοτικού κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το Αθλητικό Γραφείο του τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ( συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου). • Όλα τα απαραίτητα διοικητικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. << Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ >>. • Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αρμοδίων Αντιδημάρχων. ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Το τμήμα πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και λαικών αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. • Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων. Β: Στον Παναγιώτη Ταβουλάρη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Την Διεύθυνση του Κ.Ε.Π. • Το τμήμα πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το γραφείο Παιδείας και Νεολαίας του Τμήματος Πρόνοιας Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τα Γραφεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μουσικής παιδείας, Τουρισμού και πληροφόρησης, του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Το τμήμα Δημοτικής κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών γάμων) • Το Γραφεία πυροσβεστικού σταθμού και Δημοτικού κινηματογράφου του Τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Το Αθλητικό Γραφείο του τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ( συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου) • Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. << Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ >>. • Την Αντιπροεδρία του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου. Γ: Στον Εμμανουήλ Αγγελάκη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Το τμήμα Δημοτικής κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών γάμων) • Το Γραφείο Πρωτοκόλλου Αρχείου και διεκπεραίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Την Διεύθυνση του Κ.Ε.Π • Τα Γραφεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μουσικής παιδείας, Τουρισμού και πληροφόρησης, του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ: Στον Μιχαήλ Ντάλλα Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Την αναπλήρωση του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται. • Την Προεδρία της Δημαρχιακής Επιτροπής. • Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαικών Αγορών ( συμπεριλαμβανομένων α) της έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προυπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου β) της διαταγής είσπραξης των Δημοτικών εσόδων και γ) της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ) • Την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) • Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. • Την υπογραφή των εντολών αγοράς διαφόρων ειδών με πληρωμή από την πάγια προκαταβολή όλων των υπηρεσιών. Ε: Στον Ευάγγελο Σαματά Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Τη Διεύθυνση Καθαριότητας. • Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαικών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Πρόνοιας του Τμήματος Πρόνοιας – Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τα Γραφεία Ισότητας και Ενημέρωσης ανέργων του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων. • Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αρμοδίων Αντιδημάρχων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων