Είσοδος      |     
Χανιά μου
Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία


Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας  ο Δήμος Χανίων διαθέτει Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  και Πυροσβεστικού Σταθμού, το οποίο στελεχώνεται από 3 υπαλλήλους με ειδικότητες οδηγός Πυροσβεστικών οχημάτων, χειριστών αντλιών πυροσβεστικών οχημάτων και τεχνιτών πυροσβεστικών οχημάτων, του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού  του Αγίου Ματθαίου και από δύο (2) μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  οι οποίοι παράλληλα ασκούν καθήκοντα αρμοδιότητας του Δήμου σε θέματα Πολιτικής προστασίας .

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού συγκαταλέγονται, η σύνταξη και επικαιροποίηση μνημονίων  ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου  για την πρόληψη,  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  για τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους που δύναται να επηρεάσουν το Δήμο  σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.  Να επικουρεί το Δήμαρχο στις αρμοδιότητες του ( πχ σύγκλιση  και συμμετοχή στο  Σ.Τ.Ο., διάθεση, κινητοποίηση και ορθολογική διαχείριση του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου μηχανισμού , συλλογή και διάθεση πληροφοριών   για τις πληγείσες περιοχές στους αρμόδιους φορείς,  συγκρότηση κατάλληλων  συνεργείων    για καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών από  φυσικές καταστροφές  αρμοδιότητας του Δήμου κά). Να συνεργάζεται με τις καθ’ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες για την ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση  του κοινού,  την διοργάνωση ασκήσεων,  την συντήρηση των  πυροσβεστικών μέσων.

Ο Δημοτικός Πυροσβεστικός Σταθμός λειτουργεί από το 1996 στον Άγιο Ματθαίο σε ύψωμα πάνω από το δάσος της περιοχής. Από την θέση αυτή μπορεί να επιτηρεί και να προστατεύει το δάσος, που το περιβάλει, έχοντας παράλληλα πλήρη εικόνα περίπου του 1/3 του Νoμού. Επεμβαίνει σε πυρκαγιές (δασικές και αστικές), σε διασώσεις, σε ατυχήματα, σε πλημμύρες ενώ βρίσκεται σε επιφυλακή όταν εκδίδονται δελτία της ΕΜΥ για έκτακτα καιρικά φαινόμενα και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη που δημοσιεύει η ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο είναι μεγαλύτερο του 3.  Επίσης συμμετέχει  σε ό,τι άλλο κληθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων. Τέλος μέσω της ασύρματης συσκευής  ΤΕΤΡΑ που διαθέτει επικοινωνεί με τις υπηρεσίας και φορείς  πολιτικής προστασίας οι οποίοι είναι χρήστες του δικτύου, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Ο εξοπλισμός του  Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού  είναι:

Εξοπλισμός

Ο Δήμος Χανίων έχει επίσης συστήσει Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής προστασίας Σ.Τ.Ο.,  σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α),  δυνάμει των 183/2016 και 357/2017 Αποφάσεων Δημάρχου Χανίων  και με την  69Δ/2017 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε ο  Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων ο οποίος στηρίχθηκε στον αντίστοιχο πρότυπο Κανονισμό  που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας.

Ενημέρωση για επερχόμενους κινδύνους (π.χ. επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα) 

Σε περίπτωση ύπαρξης επερχόμενου κινδύνου η οποία γνωστοποιείται  αρμοδίως μέσω της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού  μέσω του Αυτοτελούς  Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου,  αναρτά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr/) σχετική ενημέρωση όπου  παρέχονται βασικές οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες, καθώς επίσης και τα μέτρα / δράσεις του Δήμου  για την αντιμετώπιση του εκάστοτε κινδύνου, π.χ. σε περίπτωση καύσωνα ανακοινώνονται οι κλιματιζόμενοι χώροι, όπου μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες για την προστασία τους  και αντίστοιχα εκδίδεται δελτίο τύπου προς τα Μέσα Ενημέρωσης

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έχει εκπονήσει Μνημόνια Ενεργειών των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το 2017 εκπόνησε για πρώτη φορά 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διαχείριση Κινδύνων.

1.ΣΕΙΣΜΟΙ

1α. οδηγίες  αυτοπροστασίας. https://civilprotection.gr/el/node/369

1β. χώροι καταφυγής

2. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

2α.Οδηγίες αυτοπροστασίας https://civilprotection.gr/el/node/372

3. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ/ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1. Οδηγίες αυτοπροστασίας  για έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρε

https://civilprotection.gr/el/node/373

4.Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου

Οδηγίες αυτοπροστασίας   " Ξέρεις να προστατευτείς" από  τη Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.(http://civilprotection.gr)

Οδηγίες αυτοπροστασίας για τη χειμερινή περίοδο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πυροσβεστικός Σταθμός:     Αγ. Ματθαίος, Οδός Αρκαδίου,

 Τ.Κ. 73100, Χανιά

Τηλ.: 28213 41799 / 28213 41798

 Τηλ. Εκτ. Ανάγκης: 6976622130 

E-mail: pyrosvestiki@chania.gr

Γρ. Πολιτικής Προστασίας:  Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135, Χανιά

Τηλ. 28213 41681 , g-pprostasia@chania.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS / App

 CivilCrete CivilCrete Τάλως (GooglePlay, AppStore

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr

Πυροσβεστικό Σώμα : www.fireservice.gr 

Ελληνική Αστυνομία : www.hellenicpolice.gr

ΕΚΑΒ : www.ekab.gr

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ)  www.keelpno.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών www.noa.gr

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) : www.oasp.gr

Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο  https://www.emsc-csem.org/