Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Αιτήματα προς το Δημοτικό Γηροκομείο


Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοτικό Γηροκομείο. Η αυτοπρόσωπη παρουσία για την υποβολη αιτήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Την ευθύνη των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει η αρμόδια υπηρεσία.

Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

Εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης

Κόστος συναλλαγής

Αίτηση για εισαγωγή στο Δημοτικό Γηροκομείο Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση

Δικαιολογητικά


Ατελώς