Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Συναλλαγές με το Δήμο

Πολιτικοί Γάμοι

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται. Η αυτοπρόσωπη παρουσία για την υποβολη αιτήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Κυδωνίας 29-ισόγειο) καθώς επίσης και στα πρωτοκόλλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δημαρχεία Καποδιστριακών Δήμων).

Την ευθύνη των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει η αρμόδια υπηρεσία.

 

Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

 

Εκτιμώμενος χρόνος

Κόστος συναλλαγής

Τέλεση Πολιτικού Γάμου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση

   Αυθημερόν

   Ατελώς

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού Δημότες Χανίων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση

 

Αυθημερόν

 

15€

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στο Δήμο.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

Υπεύθυνη Δήλωση 1ο Πολιτκό Γάμο

Υπεύθυνη Δήλωση 2ο Πολιτικό Γάμο

 Αίτηση

Αυθημερόν

15€

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών για 1ο Πολιτικό Γάμο

Υπεύθυνη Δήλωση για 1ο Πολιτικό γάμο

Λίστα Δικαιολογητικών για 2ο-3ο Πολιτικό Γάμο

Υπεύθυνη Δήλωση για 2ο Πολιτικό Γάμο

Υπεύθυνη Δήλωση για 3ο Πολιτικό Γάμο

Αίτηση

 

Αυθημερόν

 

15€

Δικαιολογητικά για τέλεση πολιτικού γάμου για Αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

Required documents

Αίτηση

 

Αυθημερόν