Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων Πόλεως - Δ.Ακρωτηρίου


Παρακάτω παρουσιάζονται οι αποφάσεις εγκρίσεως σχεδίου πόλεως για Δ.Ακρωτηρίου

Άγιο Ονούφριος

Καλαθάς α'

Καλαθάς γ'

Βαρδιάκι Β.Δ 25.8)1.9.1969 (ΦΕΚ 164 Δ΄)

Χωραφάκια ΟΣΣΑΥΚ - Επέκταση

Χωραφάκια - ΣΟΔΥ

Καλαθάς_Β