Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής - Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής για Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή

1_00.15

1_00.16_anoixto

1_00.16_skouro

1_00.17

1_01.14

1_01.15_anoixto

1_01.15_skouro

1_01.16

1_01.17

1_02.15_anoixto

1_02.15_skouro

1_02.16_anoixto

1_02.16_skouro

1_03.16