Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Αρμένων


Παρακάτω μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους χάρτες και το σχετικό ΦΕΚ για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αρμένων.

Φ.Ε.Κ. Αρμένων_39_ΑΑΠ_2009

Χάρτης Π.1

Χάρτης Π.1.2

Π.2

Π.3.1

Π.3.2

Π.3.3