Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)


Από τη Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Χανίων παρατίθενται οι παρακάτω χάρτες για κάθε ενδιαφερόμενο. Το παρακάτω υλικό βρισκεται υπό καθημερινή ενημέρωση.

Χάρτες Οικισμών Νομού Χανίων / Αποφάσεις Νομάρχη.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Γεωργιούπολης
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Αρμένων
Αρχείο (οικισμοί, σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκρίσεις, κύριοι δημοτικοί δρόμοι)
Επαρχιακοί Δρόμοι
Χάρτες Π.Ε.Ρ.ΠΟ.
Σχέδια Πόλης
Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων Πόλεως
Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής

 

ΑΡΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δήμος Κισσάμου 1984 - 2007

Δήμος Χανίων 1923 - 2018

Δ/νση Ανάπτυξης 2009 - 2010

Νομαρχία 1930 - 1957

Νομαρχία 1958 - 1968

Νομαρχία 1969 - 2008

Νομαρχία 2009 - 2011

Νομαρχία 2013