Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αρχείο (οικισμοί, σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκρίσεις, κύριοι δημοτικοί δρόμοι)


Παρακάτω μπορείτε να πληροφορηθείτε για : σχέδια πόλεων, πράξεις εφαρμογής, παραδοσιακά, κύριους κοινοτικούς και δημοτικούς οδούς.

Αρχείο αρχαιολογίας - παραδοσιακά

Αρχείο κύριων κοινοτικών και δημοτικών οδών

Αρχείο οικισμών

Αρχείο πράξεων εφαρμογής

Αρχείο σχεδίων πόλεων

Αρχείο με τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων

Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής

Δρόμοι Προ 1923

Θεσμοθετημενοι Οικισμοί Προ του 1923


* Τα στοιχεία των πινάκων ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα.