Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Πλατανιά


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Αποθήκες: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ντερές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ελληνικό: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Γεράνι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Κοιλάδα: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Κυπάρισσος: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Κοντομαρί: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Λίμνη: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Λουτράκι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μανολιόπουλο: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μαρουλαχιανά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μετόχι (Πύργος Ψηλονέρου): Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μόδι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Παλαιό Γεράνι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Παπαδιανά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πατελάρι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πλατανιάς: Χάρτης οικισμού1, Χάρτης οικισμού2, Απόφαση Νομάρχη

Μετόχι Συρίλι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Συρίλι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Βλαχερωνίτισσα: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Βρύσσες: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ξαμουδοχώρι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ξηροκάμπι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ζουνάκι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη