Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδια Πόλης - Δ.Κισσάμου - Ζώνη Επαφής Παλαιού και Νέου Σχεδίου


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια πόλης για Δ.Κισσάμου - Ζώνη Επαφής Παλαιού και Νέου Σχεδίου

pinakida_1

pinakida_2

pinakida_3