Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδια Πόλης - Δ.Κισσάμου - Επέκταση Σχεδίου Πόλεως Καστελίου


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια πόλης για Δ.Κισσάμου - Επέκταση Σχεδίου Πόλεως Καστελίου

pinakida_1.tif

pinakida_2.tif

pinakida_3.tif

pinakida_4.tif

pinakida_5.tif

tropopoihsh_1.tif

tropopoihsh_2.tif