Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 20/01/2012 09:01

19/01/2012, Ανακοίνωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης από τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», ζητά σφραγισμένες προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

•    Γραφική ύλη – υλικά γραφείου
•    Υπηρεσιακά βιβλία
•    TONER  ΜΕΛΑΝΙΑ γνήσια
•    TONER ΜΕΛΑΝΙΑ συμβατά (ανακυκλώσιμα)
•    TONER  ΜΕΛΑΝΙΑ ανασκευασμένα


Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Κριάρη 40 , 1ος όροφος) μέχρι την Δευτέρα 23-1-2012 και ώρα 11:00 μ.μ.
Τα τεύχη του Διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες δίδονται στο τηλ. 28213 41768 εσωτ. 2Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Όροι προμήθειας

Γραφική ύλη-Υλικά γραφείου

Υπηρεσιακά βιβλία

Toner Μελάνια (γνήσια)

Toner Μελάνια συμβατά (ανακυκλώσιμα)

Toner Μελάνια (ανακατασκευασμένα)