Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 10/12/2012 11:12

10/12/2012, Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών συσκευών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, fax και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές προϋπολογισμού  3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Φωτοαντιγραφικά,  πολυμηχανήματα, Fax, προϋπολογισμού  3.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Περιφερειακά, προϋπολογισμού  6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Δικτυακός εξοπλισμός, προϋπολογισμού  3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Ασύρματος εξοπλισμός (WiFi), προϋπολογισμού  6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.23%

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 20 Δεκεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Μελέτη προκήρυξης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς