Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 12/12/2012 01:12

4/12/2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ο Χανίων ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε στις 20-11-2012 όπως είχε προγραμματιστεί, μετατίθεται για τις 20-12-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 -14:00, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 95374/2012 απόφασης Δημάρχου Χανίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ.πρωτ. 87559/22-10-2012 αναλυτικής διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία και τεύχος διακήρυξης παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται  στο Δημαρχείο Χανίων, οδ.Κυδωνίας 29, Α’ όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες – τηλ. επικοινωνίας  28213.41610-11 και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις».

Αναλυτικά η διακήρυξη: