Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 30/04/2012 08:04

30/04/2012, Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, FAX και ανταλλακτικών-εξαρτημάτων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, FAX και ανταλλακτικών-εξαρτημάτων Η/Υ  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: προϋπολογισμού  8.130,08€  πλέον ΦΠΑ    23%    1.869,92€ σύνολο   10.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: προϋπολογισμού  7.317,08€  πλέον ΦΠΑ    23%    1.682,92€ σύνολο     9.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: προϋπολογισμού  2.845,52€  πλέον ΦΠΑ    23%       654,48€ σύνολο     3.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: προϋπολογισμού  4.471,55€  πλέον ΦΠΑ    23%    1.028,45€ σύνολο     5.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: προϋπολογισμού  4.065,04€  πλέον ΦΠΑ    23%       934,96€ σύνολο      5.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: προϋπολογισμού  1.626,01€  πλέον ΦΠΑ    23%       373,99€ σύνολο     2.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: προϋπολογισμού  8.130,08€  πλέον ΦΠΑ    23%    1.869,92€ σύνολο    10.000,00€.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 36.585,36€ πλέον Φ.Π.Α.23% 8.414,64€ σύνολο 45.000,00€.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 10 Μαίου 2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr 

 

 

                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ