Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

2/9/2015, Έναρξη υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων

02.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:41

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι νέοι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διαμεσολάβησης στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων από 07 Σεπτεμβρίου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2015κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-13.00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ

 1. Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου Χανίων.

 2. Αλλοδαποί που κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στα όρια του Δήμου μας.

Διαδικασία και Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).

 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

 3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 5. Φωτοτυπία Ε1 2015.

 6. Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού έτους 2014.

 8. Σε περίπτωση που δεν εργάζεται: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης).

 9. Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο συζύγων).

 10. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.

 11. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης Κ.Ε.Π.Α (ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) περί καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από επίσημα εξουσιοδοτημένο μέλος της οικογένειας τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διαμεσολάβησης 2821341689.

Αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

p1