Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

22/6/2015, Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων

23.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:39

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων επισημάνθηκαν τη Δευτέρα 22/6/2015 στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησαν στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου ο Πρόεδρος, Μιχάλης Βλαχάκης, και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού, Ελευθερία Αλιφιεράκη, τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

  1. Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 85/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφικό Σταθμό για την σχολική περίοδο 2015-2016 η οποία έληγε στις 10/7/2015 παρατείνεται έως και τις 17/7/2015

  2. Ο ΔΟΚΟΙΠΠ προτίθεται να εντάξει Παιδικούς Σταθμούς στο ΕΣΠΑ.

  3. Τα προσωρινά αποτελέσματα εισαγωγής στους Π.Σ. θα βγουν τον Αύγουστο και για τα παιδιά που θα έχουν επιλεγεί θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο κινητό των γονέων.

  4. Τα δικαιολογητικά των εισακτέων νηπίων και βρεφών, που αποδεικνύουν την μοριοδότηση, θα αποσταλούν ταχυδρομικά στη δ/νση: ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Με σχετική ανακοίνωση θα δοθούν ημερομηνίες κατά τις οποίες θα αποσταλούν για έλεγχο από την υπηρεσία μας.

(Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ Φ.15/οικ.13033/5-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο έχει αναρτηθεί με αριθμό ΑΔΑ: ΨΡ6Φ465ΦΘΕ-ΥΚΨ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες για δειγματοληπτικό έλεγχο των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων)

  1. Ο Παιδικός Σταθμός Γ΄-ΣΤ΄ που βρίσκεται στην περιοχή των Λενταριανών λόγω ανακατασκευής και συντήρησης του κτιρίου για ένα διάστημα δεν θα λειτουργήσει στο συγκεκριμένο κτίριο. Μετά το πέρας των εργασιών ο σταθμός θα λειτουργήσει στο ανακατασκευασμένο κτίριο. Τα νήπια το διάστημα της συντήρησης του κτιρίου θα φιλοξενηθούν σε άλλους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας.

  2. Μέχρι 10-7-2015 θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες σε αντίθετη περίπτωση οι αιτήσεις επανεγγραφής θα στερούνται των συγκεκριμένων μορίων βάση της 53/2015 απόφασης του Δ.Σ του ΔΟΚΟΙΠΠ.

  3. Επανεγγραφές εννοούνται για τον σταθμό που ήδη φοιτούν τα νήπια

  4. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania .gr θα ανοίξει στις 22-6-2015 και θα κλείσει 10-7-2015.

Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Προϋποθέσεις εγγραφών - επανεγγραφών νηπίων & βρεφών

Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις αιτήσεις

π1

π1

---------------------------------------

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σας πατήστε εδώ

---------------------------------------