Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

21/9/2015, Προκήρυξη για την " Προμήθεια γνήσιων και συμβατών μελανιών και toner για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016"

21.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΠρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια γνήσιων και συμβατών μελανιών και toner για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016».Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα …29457,45 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 6775,21 € σύνολο 36232,66 €.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά την

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 TONER ΓΝΗΣΙΑ: προϋπολογισμού 16877,41€ πλέον Φ.Π.Α 23% 3881,80 € σύνολο 20759,21 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΣΥΜΒΑΤΑ: προϋπολογισμού 6750,96 € πλέον Φ.Π.Α 23% 1552,72€ σύνολο 8303,68 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΝΗΣΙΑ: προϋπολογισμού 4163,63 € πλέον Φ.Π.Α 23% 957,63 € σύνολο 5121,26 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ: προϋπολογισμού 1665,45 € πλέον Φ.Π.Α 23% 383,05 € σύνολο 2048,50 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρoσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

  1. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 2 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 , ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα ακολουθήσει η αποσφράγιση τους.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΧανίωνΚονταξάκης Ευτύχης

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς