Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015 | 31/08/2015 02:08

31/8/2015, Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

Τεχνική έκθεση για προμήθεια καυσίμων