Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

1/6/2016, Επανάληψη προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Συντηρήσεις-Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτηρίων"

01.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

Ανακοίνωση ανάρτησης περίληψης Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

Τεχική Έκθεση