Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

29/11/2016, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Επί του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χανίων: Στις 8/12/2016

04.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 8 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χανίων

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 9 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

Σχέδιο κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Παρουσίαση

Χάρτης