Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

10.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 16:22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σε WORD

ESPD σε PDF