Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

5/8/15, Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

05.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων για τις ανάγκες του Οργανισμού όπως περιγράφεται στην Τεχνική έκεθση - Ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 99/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.063,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός