Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

04/08/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

04.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Αναλυτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών