Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015 | 14/09/2015 12:09

14/9/2015, Προκήρυξη για Αποκατάσταση Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2012-2015

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : " Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015 " Ως αντικείμενο του έργου προβλέπεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων ώστε το πλάτος τους να αυξάνεται. Θα διαμορφωθούν θέσεις διέλευσης πεζών των οποίων το υψόμετρο θα είναι στην στάθμη της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012-2015 Δήμου Χανίων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

 

EΣΥ Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων

Τεχνική Έκθεση

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Προυπολογισμός

ΣΑΥ

Τιμολόγιο

ΦΑΥ