Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/12/2016 12:12

23/12/2016, Προμήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών  αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολίτικης και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων).

 Ο συνολικός  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 115.728,35 ευρώ.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ