Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 22/11/2016 09:11

22/11/2016, Ανάθεση εργασίας περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς

                                                                       Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Να υποβάλετε προσφορά για την εργασία «περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται,  συνολικού προϋπολογισμού 10.986,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις παρακάτω ομάδες: Αναλυτικά :

 

ΟΜΑΔΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, προϋπολογισμού 3.174,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, προϋπολογισμού 7.812,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε σε μία είτε και στις 2 ομάδες.

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Υπεύθυνη Δήλωση