Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 15/04/2016 10:04

15/04/2016, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(είδη Αρτοποιίας) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Πέμπτη 21/04/2016  και ώρα 9:30 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας είδη αρτοποιίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δημοτικού Γηροκομείου.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών  τους μέχρι την την 30/06/2016

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το η χαμηλότερη τιμή

Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

Α/Α 

CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15811100-7

Άρτος άσπρος

κιλό

1020

1,30

1.326,00

2

15821110-3

Φρυγανιές

κιλό

350

3,00

1.050,00

3

15810000-9

Τσουρέκι

κιλό

20

7,00

140,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

2.516,00

ΦΠΑ 13%(α/α 1) 

172,38

ΦΠΑ 23 % 

273,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2.962,08

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 77652/14-12-2015 επαναπροκήρυξης  (σχετικά με την ανωτέρω ομάδα)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς,