Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 19/12/2016 02:12

19/12/2016, Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας Δημοτικό Αγ.Μαρίνας Χανίων / Νηπιαγωγείο Αγ.Μαρίνας Χανίων

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " Δημοτικό Αγ.Μαρίνας Χανίων / Νηπιαγωγείο Αγ.Μαρίνας Χανίων".

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ (ώρα λήξης προσφορών).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα και την ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών Κυλικείων, της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ