Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 10/05/2016 01:05

10/05/2016, Προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του   

 

  1.     Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

  1.    Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.                                                      

Ταξινόμηση κατά CPV:   15000000-8, 15511100-4, 15110000-2, 15331170-9, 15811000-6, 15221000-3, 03311000-2, 03220000-9, 15111200-1

3.   Περιγραφή.

Η προμήθεια αφορά λοιπές παροχές σε είδος (γάλα μακράς διάρκειας) για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του, τη προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Ξενώνα Φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας, της Παιδικής Κατασκήνωσης, του Γραφείου Πολιτισμού  του Δήμου Χανίων, καθώς και την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιίας, είδη κρεοπωλείου (νωπά – κατεψυγμένα), είδη ιχθυοπωλείου (νωπά – κατεψυγμένα), γάλα είδη παντοπωλείου, είδη κυλικείου και είδη οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των Νομικών  Προσώπων του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα  ενός έτους από 01/07/2016 έως  30/06/2017. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στο τόπο και στο χρόνο που θα υποδεικνύεται από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 663.656,87 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 99.044,43, σύνολο  762.701,29 ευρώ και αφορά τους εξής φορείς προμήθειας και ομάδες ανά φορέα :  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δήμος Χανίων

 

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων

74.125,26

9.636,28

83.761,54

74874 λίτρα

2

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Ξενώνας Φιλοξενίας)

3.449,30

448,41

3.897,71

250 κιλά, 2890 τεμ

3

Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας)

240,00

31,20

271,20

60 λίτρα

4

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Ξενώνας Φιλοξενίας)

2.079,60

478,31

2.557,91

990  τεμ. 300 λίτρα

5

Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού)

2.380,10

547,42

2.927,52

280 κιλά,  200 τεμ

6

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Γραφείο Πολιτισμού)

541,75

124,60

666,35

166 κιλά

 12 τεμ

7

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Γραφείο Πολιτισμού)

290,00

37,70

327,70

125 κιλά

8

Είδη Οπωρολαχανοπωλείου (Γραφείο Πολιτισμού)

37,20

4,84

42,04

32 κιλά

9

Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

16.320,00

2.121,60

18.441,60

4000 κιλά

10

Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

3.498,00

454,74

3.952,74

1800κιλά

 

11

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

22.485,70

2.923,14

25.408,84

2300 κιλά

16270 τεμ

12

Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

10.000,00

1.300,00

11.300,00

2500 λίτρα

13

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23%(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

15.940,50

3.666,32

19.606,82

12650 τεμ.

1525 κιλά

14

Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

2.130,00

276,90

2.406,90

500 κιλά

15

Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο)

3.125,00

718,75

3.843,75

500 κιλά

16

Είδη Αρτοποιίας (Κατασκήνωση Καλαθά)

7.230,00

1.389,90

8.619,90

2100 κιλά + 4000 τεμ.

17

Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κατασκήνωση Καλαθά)

17.478,50

2.272,21

19.750,71

3300 κιλά

18

Ελαιόλαδο (Κατασκήνωση Καλαθά)

1.000,00

130,00

1.130,00

50 τεμ.

19

Είδη οπωρολαχανοπωλείου(Κατασκήνωση Καλαθά)

10.659,36

1.385,72

12.045,08

12606 κιλά

600 τεμ

20

Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13 %(Κατασκήνωση Καλαθά)

9.592,25

1.246,99

10.839,24

11273 τεμ.

1155 κιλά

21

Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 %(Κατασκήνωση Καλαθά)

12.449,80

2.863,45

15.313,25

20987 τεμ.

362 κιλά

22

Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα(Κατασκήνωση Καλαθά)

3.195,04

415,36

3.610,40

554 κιλά

23

Κατεψυγμένα λαχανικά(Κατασκήνωση Καλαθά)

1.441,00

187,33

1.628,33

700 κιλά

24

Γάλα(Κατασκήνωση Καλαθά)

1.430,00

185,90

1.615,90

1300 τεμ.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

221.118,36

32.847,06

253.965,42

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ ΜΕ φΠΑ 

 

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1

Είδη αρτοποιίας

8.509,00

1.316,17

9.825,17

5805 κιλά

2

Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού

3.113,55

404,76

3.518,31

3145 λίτρα

3

Είδη παντοπωλείου με 13 % φπα

38.840,46

5.049,26

43.889,72

16013 τεμ , 90λίτρα,1320 κιλά

4

Είδη παντοπωλείου με 23 % φπα

39.600,98

9.108,23

48.709,21

604 κιλά, 22171 τεμ

5

Ελαιόλαδο

8.420,00

1.094,60

9.514,60

421 τεμ

5

κατεψυγμένα λαχανικά

3.132,55

407,23

3.539,78

1561 κιλά

6

Είδη κρεοπωλείου νωπά

29.489,05

3.833,58

33.322,63

4589 κιλά

7

Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα

4.247,10

552,12

4.799,22

760 κιλά

8

Είδη ιχθυοπωλείου νωπά

11.105,50

1.443,72

12.549,22

550 κιλά

9

Είδη οπωρολαχανοπωλείου

27.080,36

3.520,45

30.600,80

1250 τεμ, 21617 κιλά

 

ΣΥΝΟΛΟ

173.538,55

26.730,11

200.268,65

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

 

 

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ

Ποσότητα

1

Είδη Αρτοποιίας

14.010,50

2.442,42

16.452,92

6000 κιλά

2

Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού

5.500,00

715,00

6.215,00

5000 λίτρα

3

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%

36.878,16

4.794,16

41.672,32

12083 τεμ, 9538 κιλά

4

Ελαιόλαδο

14.000,00

1.820,00

15.820,00

325 κιλά, 15432 τεμ

5

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23%

14.753,46

3.393,30

18.146,76

3500 λάδι

6

Κατεψυγμένα λαχανικά

4.313,50

560,76

4.874,26

1770 κιλά

7

Είδη Κρεοπωλείου νωπά

32.154,95

4.180,14

36.335,09

6395 κιλά

8

Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα

1.752,00

227,76

1.979,76

300 κιλά

9

Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά

1.637,00

212,81

1.849,81

292 κιλά

10

Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα

18.293,50

2.378,16

20.671,66

3050 κιλά

11

Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

35.682,40

4.638,71

40.321,11

1650 τεμ. 27608 κιλά

 

ΣΥΝΟΛΟ

178.975,47

25.363,21

204.338,68

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.)

 

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕ ΦΠΑ

Ποσότητα

1

Είδη Αρτοποιίας

3.590,00

565,70

4.155,70

2050 κιλα, 1400 τεμ

2

Γάλα

128,70

16,73

145,43

130 τεμ

3

Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13 %

22.361,10

2.906,94

25.268,04

10650 τεμ, 5343 κιλά

4

Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 %

12.176,04

2.800,49

14.976,53

2128 κιλά, 2155 τεμ

5

Ελαιόλαδο

7.600,00

988,00

8.588,00

1320 τεμ

6

Κατεψυγμένα λαχανικά

425,80

55,35

481,15

220 κιλά

7

Είδη Κρεοπωλείου νωπά

20.002,70

2.600,35

22.603,05

4520 κιλα

8

Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα

1.986,90

258,30

2.245,20

350 κιλά

9

Είδη οπωρολαχανοπωλείου

8.467,65

1.100,79

9.568,44

530 τεμ, 7233 κιλά

10

Είδη Κυλικείου

13.285,60

2.811,39

16.096,99

38754 τεμ

 

ΣΥΝΟΛΟ

90.024,49

14.104,05

104.128,54

 

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 21651/22-04-2016 αναλυτική διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή προσφορά/ες σε μια ή περισσότερες από τις ομάδες ειδών, σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας που επιθυμούν όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

3.    Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:25/05/2016 και ώρα 7:30 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/06/2016  και ώρα 15:30 μ.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15/06/2016 και ώρα  08.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

β) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

4.    Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτη προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, και (β) την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας, για τα είδη αρτοποιίας,  γάλακτος, κυλικείου και παντοπωλείου για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

5.    Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Νομική μορφή συμμετεχόντων: Όπως αυτή περιγράφεται στην  υπ' αριθμ.21651/22-04-2016 αναλυτική διακήρυξη.

Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ.  /21651/22 -04-2016 αναλυτική διακήρυξη.

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 21651/22 -04-2016 αναλυτική διακήρυξη.

6.   Χρονοδιάγραμμα.                                                                                                                                                                     Η χρονική διάρκεια είναι  για ένα έτος από 01/07/2016  έως και 30/06/2017.

7.   Ισχύς των προσφορών.                                                                                                                                                                     Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  

8.   Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης. 

       Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2017, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων ή το Νομικό Πρόσωπο αυτού.

9.  Εγγυήσεις συμμετοχής.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που  συμμετέχουν χωρίς του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

10.  Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 22/04/2016

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 25η Απριλίου   2016.

 11.  Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού - Πληροφορίες

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο:  28213 41760. 

     β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ελεύθερη πρόσβαση και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr καθώς και στην  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Διακήρυξη,

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προύπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Ι