Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

06/03/2017, Εκμίσθωση Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας «1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ»

06.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:17

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας «1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ».

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίωνwww.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της ΣΧολικής ΕπιτροπήςΔ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Κονταξάκης Ευτύχης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 1 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ   1 ΓΕΛ  ΧΑΝΙΩΝ *** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ***

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ