Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

20/07/2018, Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων για τις αναγκές του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

20.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ