Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/04/2013 10:04

08/04/2013, Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, fax και εξαρτημάτων/ανταλλακτικών Η/Υ.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, FAX και εξαρτημάτων – ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Γνήσια τόνερ, προϋπολογισμού 9.430,89€ πλέον ΦΠΑ23% 2.169,11€ σύνολο 11.600,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Γνήσια τόνερ Η/Υ & γνήσια μελάνια, προϋπολογισμού 9.268,29€ πλέον ΦΠΑ 23% 2.131,71€ σύνολο 11.400,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Ανακ/σμένα τόνερ & γνήσια τονερ φωτοαντιγραφικών & φαξ, προϋπολογισμού 5.691,06€ πλέον ΦΠΑ23% 1.308,94€ σύνολο 7.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εξαρτήματα/ανταλλακτικά Η/Υ, προϋπολογισμού 7.317,07€ πλέον ΦΠΑ23% 1.682,93€ σύνολο 9.000,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 31.707,32 πλέον Φ.Π.Α.23% 7.292,68 σύνολο 39.000,00€.

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 19- 04 -2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ