Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 25/07/2013 11:07

30/07/2013, Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξαρτημάτων / ανταλλακτικών Η/Υ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ανακοινώνει ότι ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 7.317,07€ πλέον Φ.Π.Α.23% 1.682,93€ σύνολο 9.000,00€, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, fax και ανταλλακτικών – εξαρτημάτων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, για τα είδη της κατηγορίας 4, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στην έδρα του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, δεν διεξήχθη και ανακοινώνεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του η 20η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. 48716/18-06-2013 προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο: 28213 41760.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr.


Προκήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.