Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 25/07/2013 10:07

30/07/2013, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές προϋπολογισμού 17.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Φωτοαντιγραφικά, πολυμηχανήματα, Φαξ, προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Περιφερειακά, προϋπολογισμού 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Δικτυακός εξοπλισμός, προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Εξοπλισμός κορμού (Διακομιστής, καμπίνα δικτύωσης, συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας), προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: Φορητή συσκευή με οθόνη αφής (Tablet), προϋπολογισμού 600,00 € συμπ. Φ.Π.Α.,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: Εξοπλισμός γραφείου πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 56.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 21 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11,00 π.μ. έως 11,30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ( Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδ. Προϋπολογισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ