Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/09/2013 08:09

02/09/2013, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων, όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λαμπτήρων, όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 59.349,59€ πλέον Φ.Π.Α.23% 13.650,41€ σύνολο 73.000,00€.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμος

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς