Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 14/01/2013 02:01

14/1/13, Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για καθορισμό περιοχών χορήγησης άδειας εκδιδόμενων προσώπων.

Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με θέμα: “Καθορισμός περιοχών της περιφέρειας του Δήμου Χανίων εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα,όπως και ο προσδιορισμός του συνολικού αριθμού αδειών αυτών κ. α. ”.

Σύμφωνα με το άρθρο 3. παρ. 3 του Ν. 2734/1999 οι Δήμοι καθορίζουν κατ’ αρχήν με κανονιστική απόφαση που λαμβάνουν τα Δημοτικά Συμβούλια, τον αριθμό των αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων προσώπων που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους. Οι Δήμοι δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών, να αυξάνουν τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπει η νομοθεσία από ναούς, σχολεία κ.λ.π.

Σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ., κατά την προεργασία εκπόνησης των κανονιστικών πράξεων, οι δημοτικές αρχές διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι κάτοικοι των περιοχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, συλλογικοί κοινωνικοί φορείς και ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού μπορούν έως τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους στη δ/νση (e-mail: ddiavoulefsi01@chania.gr), ή με fax στο 2821 3 41644.

Αναλυτικό κείμενο διαβούλευσης