Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 01/03/2013 07:03

28/02/2013, ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Γάλα μακράς διάρκειας) για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων αντί της Τρίτης 5 Μαρτίου που αρχικά είχε ανακοινωθεί, την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος και συγκεκριμένα γάλακτος μακράς διαρκείας (20 – 25 ημερών) ποσότητας 24.380 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 26.720,48 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση http://www.chania.gr.