Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 11/11/2013 08:11

11/11/2013, Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: προϋπολογισμού 54.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 12.420,00€ σύνολο 66.420,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: προϋπολογισμού 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 1.380,00€ σύνολο 7.380,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13.800,00€ σύνολο 73.800,00€.

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 26 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11,00 π.μ. έως 11,30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας, των κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Τεχνική Περιγραφή -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μεταλικών Κάδων (κατηγ. Α)

Τεχνική Περιγραφή- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πλαστικών Κάδων (κατηγ. Β)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς