Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 18/11/2013 02:11

18/11/2013, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια "Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης", προς εξυπηρέτηση των αναγκών θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολικού έτους 2013 -2014.

Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" προσκαλεί όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές (χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες & διορθώσεις) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων, για την Προμήθεια "Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης", προς εξυπηρέτηση των αναγκών θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαιύδευσης του Σχολικού έτους 2013 -2014.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:30μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο οικονομικής προσφοράς