Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 15/10/2013 02:10

15/10/2013, Προκήρυξη για την μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Θερίσου

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του "Μουσικού Σχολείου Θερίσου" στη περιοχή Φρούδια Χαλέπας.

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β''/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 18 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr. 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Έντυπο αίτησης